Šta znači LARGECA?

» largeca • ženski rod Obilje, izobilje; trg. znatna rezerva novca za menična pisma na jednom tržištu.