Šta znači LAPOR?

» lapor • muški rod Smesa gline i vapnenca, osnovna sirovina za proizvodnju cementa (kelt.)