Šta znači LANGVIDO?

» langvido • prilog (muzika) Čežnjivo, žudno, s uzdisajima.