Šta znači LANGOBARDI?

» Langobardi Germanski narod s donjeg toka Labe (u veku potpao pod franačku vlast i iščezao) (nem.)