Šta znači LANDOLET?

» landolet • muški rod Mali landauer, polulandauer, male poluzatvorene kočije.