Šta znači LANDGRAF?

» landgraf • muški rod Titula vladalaca u staroj nemačkoj državi.