Šta znači LANDAUER?

» landauer • muški rod Putnička kola, kočije sa četiri sedišta, čiji je krov u sredini rastavljen, tako da se jedna polovina može spustiti napred, a druga natrag. Nazvan je po tome što je na takvim kolima car Josip I god. 17putovao na opsedanje grada Lindau.