Šta znači LANCETA?

» lanceta • ženski rod Instrument sa dva reza i šiljastim vrhom za otvaranje vena, kalemljenje itd.; kratak šiljat drvorezački nož. (fr.)