Šta znači LANČ?

» lanč • muški rod Drugi doručak kod Engleza, zakuska oko podne, između ranog doručka i ručka. (eng.)