Šta znači LANAC?

» lanac • muški rod Povezane karike.

» lanac • muški rod (agrar) Mera za njive.
» lanac • muški rod (računari) Određena rutina, komponovana od više segmenata, međusobno sukcesivno povezanih; ovo povezivanje se ostvaruje tako da svaki segment kao svoj ulaz koristi izlaz prethodnog segmenta.