Šta znači LAMINIRATI?

» laminirati • glagol Praviti od metala lim, praviti metalne listove ili pločice, tanjiti (ili valjati) metal.