Šta znači LAMICA?

» lamica • ženski rod Uska tračica ili nit od srebrnog ili zlatnog papira, lameta.