Šta znači LAMETA?

» lameta • ženski rod Tanani konci od metala, obično u boji, za ukrašavanje božićne jelke.
Uska tračica ili nit od srebrnog ili zlatnog papira, lamica.