Šta znači LAMAJSKA RELIGIJA?

» lamajska religija vidi lamaizam.