Šta znači LAMAIZAM?

» lamaizam • muški rod Hijerarhijski oblik budizma u Tibetu i Mongoliji, naročito njegov preobražaj koji je izvršio, u 1i 1veku, DŽong-kapa i njegovi učenici.