Šta znači LAMAITI?

» lamaiti Pristalice budističke, lamajske religije u Tibetu i Mongoliji; up. lamaizam.