Šta znači LAMAISTI?

» lamaisti Pristalice budističke, lamajske religije u Tibetu i Mongoliji; up. lamaizam.