Šta znači LAMA?

» lama • muški rod Ritual budističkih sveštenika u Tibetu koji kod Mongola i Kalmika, većinom žive po manastirima; v. dalaj-lama.
Monah-sveštenik kod budista; lamaizam (tibet.)

» lama • ženski rod (životinja) Ovca-kamila, dugovrata životinja , velika tegleća brdska životinja živi u čoporima po planinama Perua, pripitomljena služi kao najvažnija domaža životinja za tegljenje (cenjena i zbog vune i mesa); vrsta fine vunene tkanine, slične flaneslu, naročito za dame.