Šta znači LALOPATIJA?

» lalopatija • ženski rod Smetnja u govoru kao posledica mucanja (grč.)