Šta znači LALKTICINIJE?

» lalkticinije • l.lacticinium pl. mlečni proizvodi (sir, mleko, kajmak i dr.).