Šta znači LAKUNAR?

» lakunar • muški rod (arheologija) Tavanica sa izdubenim kockastim poljima, bojadisanim ili sa ukrasima od zlata i slonove kosti.