Šta znači LAKTOMETAR?

» laktometar • muški rod Razne sprave pomoću kojih se ispituju i mere sastojci mleka. (lat.)