Šta znači LAKŠMI?

» Lakšmi • ženski rod (mitologija) Indijska boginja lepote, supruga Višne.