Šta znači LAKSIRATI?

» laksirati • glagol (medicina) Imati stolicu, čistiti creva, ići često napolje.