Šta znači LAKRIMALAN?

» lakrimalan • pridev (medicina) Koji se tiče suznih kanalića, suzni.