Šta znači LAKONSKI?

» lakonski • pridev Kratak i jasan, zbijen, jezgrovit, sažet, koji s malo reči kazuje mnogo (po običaju starih Lakonaca, tj. Lakedemonaca, koji nisu marili za opširan govor).

» lakonski • prilog Kratko, s malo reči, jezgrovito, jasno, tačno, koncizno (grč.)