Šta znači LAKONIZIRATI?

» lakonizirati • glagol Ugledati s na Lakedemonce, tj. govoriti kratko i jezgrovito; up. lakonizam.