Šta znači LAKONIZAM?

» lakonizam • muški rod Preterana kratkoća i zbijenost u iskazivanju misli, naročito kada se izostaljvaju reči koje se po smislu mogu nagađati, da bi rečenice bile što kraće, no što često smeta jasnoći stila i misli, npr. dan i komad, krv i nož itd. (izraz postao po starim Lakedemoncima, koji su se odlikovali ovom osobinom); supr. pleonazam, tautologija. (grč.)