Šta znači LAKONIJA?

» Lakonija • ženski rod (geologija) Pokrajina u Grčkoj, Sparta, Lakedemonija.