Šta znači LAKOM?

» lakom • pridev Pohlepan, proždrljiv.