Šta znači LAKOLITI?

» lakoliti • (mineral) Dubinske magmatske stene koje imaju izgled sočiva.
Mase kristalastih stena zasvođenog oblika i većeg ili manjeg obima, katkada više kilometara široke, postaju kda se magma utisne među slojeve taložnih stena, razdvoji ih i u njima očvrsne u vidu žične stene. Kod nas: Kopaonik.