Šta znači LAKIRATI?

» lakirati • glagol Lakovati.