Šta znači LAIZIRATI?

» laizirati • glagol Lišiti svešteničkog čina, raščiniti, vratiti sveštenika u položaj svetovnog lica, raspopiti, raspopljavati.