Šta znači LAIOZIRATI?

» laiozirati • gr. narodni, pučki, nl. laicus lišiti svešteničkog čina, raščiniti, vratiti sveštenika u položaj svetovnog lica, raspopiti, raspopljavati.