Šta znači LAIČKI?

» laički • pridev Svetovan, mirski, nesveštenički; neposvećen u što, nevešt, nevičan, neiskusan, nestručan. (grč.)