Šta znači LAICIZIRATI?

» laicizirati • glagol Predati, predavati u ruke svetovnjaka, činiti, učiniti svetovnim;
Napustiti, napuštati sveštenički čin;
Dobiti, dobijati svetovni karakter (grč.)