Šta znači LAICIZIRANJE?

» laiciziranje • imenica Glagolska imenica od laicizirati (grč:)