Šta znači LAICIRATI?

» laicirati • glagol Lišiti svešteničkog čina, raščiniti, vratiti sveštenika u položaj svetovnog lica, raspopiti, raspopljavati.