Šta znači LAFETIRATI?

» lafetirati • glagol Namestiti (ili nameštati, metati, metnuti) top na prednjak, na lafet.