Šta znači LADIČAR?

» Ladičar • tehnika Uređaj koji u sebi ima ladice, napr. Zamrzivač ladičar (za razliku od škrinje) u unutrašnjosti se nalaze raspoređene ladice i police u kojima se skladišti hrana. Fiokar ili sandučar.