Šta znači LACERACIJA?

» laceracija • l. laceratio deranje, kidanje, cepanje, rastrzanje.