Šta znači LABURISTI?

» laburisti Pristalice, članovi britanske radničke stranke. (eng.)