Šta znači LABORANTICA?

» laborantica • ženski rod Žena laborant.