Šta znači LABIODENTALAN?

» labiodentalan • pridev Koji pripada usnama i zubima, tj. suglasnik (glas) koji se tvori pomoću usana i zuba (takvi su u srpskohrvatskom jeziku glasovi v, f). (lat.)