Šta znači KVARC?

» kvarc • muški rod (mineral) Belutak, kremen, vrsta kamena velike tvrdoće, u vodi i kiselinama gotovo nerastvoran, po hemijskom sastavu silicijeva kiselina bez vode; na 17step. Celzijusa postaje tečan i tada se od njega izrađuju predmeti za hemijske, fizičke i medicinske laboratorije. (nem.)