Šta znači KVALIFICIRANJE?

» kvalificiranje • imenica Glagolska imenica od kvalificirati (lat.)