Šta znači KVADRAT?

» kvadrat • muški rod Četvorougaonik sa jednakim stranama i uglovima; kvadratni metar, površina od dužine i širine; alg. drugi stepen (druga potencija). (lat.)