Šta znači KVADRAGEZIMA?

» kvadragezima • ženski rod Kod katolika: četrdeseti dan pre Uskrsa, prvi dan uskršnjeg posta.