Šta znači KURJUK?

» Kurjuk • im. kosa upletena u snopić