Šta znači KURAJBER ?

» kurajber  • im. označava u srpskom jeziku jedinog muškog člana - potomka u celoj familiji. Muški pretak četrnaestog kolena.